แรงงานทุ่ม4.7ล้านช่วยน้ำท่วม ลุยฝึกซ่อมอุปกรณ์

แรงงาน ทุ่มงบกว่า 4.7 ล้านช่วยเหลือน้ำท่วม ลุยฝึกซ่อมอุปกรณ์การเกษตร-อุปกรณ์ไฟฟ้า ให้ผู้ประสบภัย เมื่อวันที่ 11 ส.ค. นายธีรพล ขุนเมือง อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน(กพร.)  เปิดเผย หลังจากลงพื้นที่และมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับผู้ระสบภัยน้ำท่วมว่า  กพร.ได้จัดสรรงบประมาณ  4,756,400  บาท ในโครงการฝึกอาชีพเพื่อซ่อมแซมบ้านเรือน ยานพาหนะ

เครื่องมือเครื่องใช้ของประชานที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย รวมทั้งเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพให้กับประชาชนด้วย โดยสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์ ได้จัดทำโครงการคลินิกช่างศูนย์ช่างประจำชุมชนเทิดไท้องค์ราชันบ้านดอนแคนเคลื่อนที่  เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย อ.ฆ้องชัย  ได้แก่การฝึกอบรมหลักสูตรอาชีพเสริม สาขาการบำรุงรักษาเครื่องจักรกลการเกษตร มีผู้เข้าอบรมจำนวน 16 คน ดำเนินการฝึกระหว่างวันที่ 10 – 11  ส.ค.  ที่บ้านโนนศิลาเลิง หมู่ที่ 1 ต.โนนศิลาเลิง อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์  ผู้เข้าอบรมทั้ง 16 คน ซึ่งจะเป็นผู้ทำหน้าที่ขยายผลความรู้ที่ได้รับ ให้คำแนะนำกับผู้ได้รับผลกระทบน้ำท่วมคนอื่นๆ ต่อไปด้วย  นอกจากนี้ยังให้บริการซ่อมเครื่องจักรกลการเกษตรและอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้าน พร้อมจัดสาธิตการทำอาหารและแจกจ่ายข้าวกล่องตลอดจนเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับประชาชนที่มาร่วมงานกว่า 600 คน  “การให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยครั้งนี้ จำนวน 86 ครัวเรือน  ได้รับการสนับสนุนจากสถานประกอบกิจการในพื้นที่ มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับเหล่าสำนักงานเหล่ากาชาด   จ.กาฬสินธุ์ เพื่อนำไปบริจาคให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วมใน จ.กาฬสินธุ์ สำหรับจังหวัดอื่นๆ ได้ออกให้ความช่วยเหลือทั้งการฝึกอาชีพ การนำสิ่งของเครื่องใช้อุปโภคบริโภคไปแจกจ่ายให้แก่ประชาชนเช่นกัน อาทิ  น้ำดื่มจำนวน 3,000 ขวด ข้าวกล่อง จำนวน 2,000 กล่อง รวมถึงวัสดุฝึกบางส่วนได้รับการสนับสนุนจากภาคเอกชน ทั้งปูนซีเมนต์  กระเบื้องปูพื้น”นายธีรพล กล่าว
อธิบดี กพร. กล่าวต่อว่า ในระยะฟื้นฟู กพร. ได้มอบหมายให้สถาบันและสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานที่ได้รับผลกระทบน้ำท่วม ดำเนินการสำรวจความเสียหายในพื้นที่รับผิดชอบ แล้วจัดฝึกอบรมให้ความรู้ด้านอาชีพให้ตรงกับตามความต้องการ ทั้งนี้ตั้งเป้าให้ความช่วยเหลือฝึกอาชีพในเบื้องต้นรวม 1,520 คน. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *